در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی
فروش آهن آلات
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۵۲:۳۹

آرماتور هاي حرارت و جمع شدگي در پي ها

آرماتور هاي حرارت : نسبت سطح آرماتور حرارت و جمع شدگي لازم به كل سطح مقطع بتن براي پي هاي به ضخامت كمتر يا مساوي ۱۰۰۰ ميلي متر نبايد از مقادير (الف) تا (پ) اين بند كمتر اختيار شود :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S240  و S340    :      ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) براي ميلگرد هاي رده S400      :          ۰٫۰۰۱۸
 • پ) براي ميلگرد هاي رده S500  و بالاتر     :     ۰٫۰۰۱۵

نسبت سطح مقطع آرماتور از حرارت و جمع شدگي لازم به كل سطح مقطع بتن براي پي هاي به ضخامت بيشتر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ميلي متر نبايد از الفا براي نسبت هاي مندرج در قسمت بالا اختيار شود . مقدار الفا از رابطه زير تعيين مي شود :

الفا برابر است با ۱٫۳-h0.0003

مقدار حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگي As min ، براي پي هاي به ضخامت بيشتر از ۲۰۰۰ ميلي متر برابر مقدار آرماتور براي پي به ضخامت ۲۰۰۰ ميلي متر و به شرح ( الف) تا ( پ) اين بند است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S240 و S340    :  As  min :2800(mm2/m)
 • ب) براي ميلگرد هاي رده S400   :          As  min :2500(mm2/m)
 • پ)براي ميلگرد هاي رده S500و بالا تر     :         As  min :2100(mm2/m)

در پي هاي با ضخامت متغير ، مي توان براي محاسبه مقدار آرماتور كششي حرارت و جمع شدگي ضخامت پي را برابر با ضخامت پي فرضي هم حجم آن اختيار كرد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۵۱:۱۴

محدوديت آرماتورگذاري پي ها و شمع ها

محدوديت آرماتورگذاري پي ها و شمع ها :  آرماتور هاي لازم براي مقاطع پي ها و شمع ها بر اساس نيروهاي وارد بر آن مقاطع در حالت حد نهايي با رعايت محدوديت هاي زير محاسبه مي شوند .

در پي هاي نواري مقدار نسبت در ناحيه كششي در ناحيه كششي نبايد كمتر از ۰٫۲۵ درصد اختيار شود ، مگر آنكه  آرماتور به كار رفته به اندازه يك سوم بيشتر از مقدار آرماتور تعيين شده در محاسبات باشد .

در حالت اخير اين نسبت نمي تواند كمتر از ۰٫۱۵ درصد اختيار گردد .

در پي ها قطر ميلگرد ها نبايد كمتر از ۱۰ ميليمتر و فاصله محور تا محور آن ها از يكديگر ، نبايد كمتر از ۱۰۰ ميلي متر و بيشتر از ۳۵۰ ميلي متر در نظر گرفته شود .

در پي هاي حجيمي كه در آن ها ابعاد و حجم بتن مستقل از نياز هاي محاسباتي در نظر گرفته مي شوند ، رعايت حداقل آرماتور خمشي ضرورتي ندارد .

در اين پي ها در صورتي كه كنترل ترك هاي سطحي مورد نظر باشد بايد در آن سطوح يك شبكه ميلگرد جلدي به كار برد .

حداكثر فاصله ميلگرد هاي جلدي ۳۵۰ ميلي متر است .

در پي هاي منفرد در صورتي كه عملكرد پي يك طرفه باشد و يا عملكرد آن دو طرفه بوده و شكل آن مربع باشد ، توزيع ميلگرد ها در سراسر عرض پي بايد به طور يكنواخت صورت گيرد .

در غير اين صورت توزيع ميلگرد ها بايد مطابق ضوابط ( الف ) و ( ب) اين بند باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۰۲:۴۳

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار ها

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار : در ديوار ها آرماتور هاي قائم و افقي نبايد به ترتيب كمتر از مقادير زير اختيار شوند .

حداقل نسبت مساحت مقطع ارماتور قائم به مساحت كل مقطع براي ميلگرد هاي مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) اين بند است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S400 و بالا تر ، با قطر ۱۶ ميليمتر و يا كمتر  ۰٫۰۰۱۲
 • ب ) براي ساير ميلگرد هاي آجدار  ۰٫۰۰۱۵

حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقي به مساحت كل مقطع براي آرماتور هاي مختلف به شرح  (الف) و (ب) اين بند  است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ ميليمتر يا كمتر ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) براي ساير ميلگرد هاي آجدار ۰٫۰۰۲۵

نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقي به مساحت كل مقطع نبايد بيشتر از ۰٫۰۴ اختيار شود .

محدوديت مقدار حداكثر بايد در محل وصله هاي ميلگرد ها نيز رعايت شود .

در ديوار هاي با ضخامت بيشتر از ۲۵۰ ميليمتر ، به جز ديوار هاي زير زمين و ديوار هاي حايل  ، هر يك از آرماتور هاي قائم و افقي بايد در دو سفره به موازات سطوح ديوار ، مطابق ( الف) و (ب) اين بند پيش بيني شوند .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۵۰:۲۵

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي  و برشي تير هاي عميق

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي:

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي پيچشي به كمتر از ۴۰۰ مگا پاسكال باعث كنترل و محدوديت عرض ترك هاي قطري مي گردد .

خاموت هاي بسته و دورپيچ هاي پيچشي بايد تا فاصله d از دور ترين تار فشاري در مقطع ادامه يافته و آرماتور هاي پيچشي مهار گردند .

مهار شدن مناسب خاموت هاي بسته بايد از طريق قلاب هاي انتهايي قابل قبول تامين گردد .

بايد تمام ميلگرد هاي پيچشي ( فولاد هاي طولي به علاوه خاموت هاي بسته و يا دورپيچ ها ) حداقل در طولي برابر با بزرگترين بعد عضو از نقطه اي كه ديگر نياز به مقاومت پيشچي نيست ادامه يافته و مهار آن ها مطابق ضوابط فصل هجدهم صورت گيرد .

در صورتي كه پيشچ حداكثر در انتهاي يك عضو اتفاق بيفتد ، ضروري است آرماتور هاي طولي داراي مهار انتهايي مناسب پس از انتهاي عضو پيچشي باشند .

بدين منظور مي توان از قلاب هاي انتهايي و يا اضافه كردن ميلگرد هاي u شكل ، كه داراي وصله هاي پوششي با آرماتور هاي طولي پيچشي هستند ، استفاده نمود .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۲۲:۵۸

آرماتور هاي برشي و انواع آن

آرماتور هاي برشي مي توانند شامل انواع زير باشد :

 • الف ) خاموت هاي عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هايي با زاويه ۴۵ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند . در صورت احتمال تغيير زاويه ترك در اثر تغيير نوع بارگذاري ، استفاده از اين نوع خاموت مجاز نمي باشد .
 • پ) ميلگرد هاي طولي خم شده به قطر حداكثر ۳۶ ميلي متر ، تحت زاويه ۳۰ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند .
 • ت ) تركيبي از خاموت ها و ميلگرد هاي طولي خم شده با شرايط مذكور در بند هاي الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور هاي طولي توزيع شده در ارتفاع تير هاي عميق
 • ج) دورپيچ ها

حداكثر فواصل خاموت برشي

فاصله بين خاموت هاي برشي عمود بر محور عضو نبايد ار d/2 بيشتر باشد  .

به دليل آنكه سفره هاي آرماتور برشي عمود بر محور عضو حتما تمامي ترك هاي مورب برشي را در طول موثر خود قطع نمايند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود مي گردد .

فاصله بين خاموت هاي مايل و يا ميلگرد هاي طولي خم شده بايد چنان باشد كه هر خط  ۴۵ درجه اي كه به طرف عكس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا ميلگرد هاي كششي طولي رسم شود ، حداقل به وسيله يك رديف از آرماتور هاي برشي قطع گردد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۱۶:۰۹

حداقل آرماتور برشي

حداقل آرماتور : در تمامي اعضاي خمشي بتن آرمه اي ، به غير از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، كه در ان ها مقدار Vu  تجاوز كند ، بايد آرماتور برشي به كاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشي باعث جلوگيري از زياد شدن ترك هاي مورب ، و موجب اضافه شدن شكل پذيري و داشتن اخطار قبلي براي گسيختگي هاي احتمالي مي گردد .

در جان يك تير كه با آرماتور ها برشي مسلح نشده است ، تشكيل ناگهاني ترك هاي مورب مي تواند مستقيما به گسيختگي بدون اخطار قبلي بيانجامد .

وجود ميلگرد هاي برشي ، بخصوص در مقاطعي كه در آن ها نيروي كششي عمل مي نمايد و يا احتمال افزوده شدن بار هاي وارده وجود دارد ، بسيار مفيد است .

در موارد زير ضوابط مربوط به بخش هاي مربوطه ملاك عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پي ها
 • ب) سقف هاي ساخته شده با سيستم تيرچه هاي بتني
 • پ) تيرهايي كه به صورت يكپارچه با دال ريخته شده و ارتفاع كل ان ها كمتر از دو و نيم برابر ضخامت دال ، نصف پهناي جان و ۶۰۰ ميليمتر باشد.

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۰۹:۲۴

محدوديت هاي فاصله ميلگرد ها

محدوديت هاي فاصله ميلگرد : محدوديت هاي فولادي گذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري

فاصله ازاد بين هر دو ميلگرد موازي واقع در يك سفره نبايد از هيچ يك از مقادير ( الف ) تا ( پ) اين بند كمتر باشد :

 • الف ) قطر ميلگرد بزرگتر
 • ب) ۲۵ ميلي متر
 • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن

در اعضاي تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور ميلگرد هاي طولي از يكديگر ، نبايد بيشتر از ۲۰۰ ميلي متر باشد .

در صورتي كه ميلگرد هاي موازي در چند سفره قرار گيرند ، ميلگرد هاي سفره فوقاني بايد طوري بالاي ميلگرد هاي سفره تحتاني واقع شوند كه معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بين هر دو سفره نبايد از ۲۵ ميلي متر و نه از قطر بزرگترين ميلگرد كمتر باشد .

در اعضاي فشاري با خاموت هاي بسته يا دورپيچ ، فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد طولي نبايد از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترين ميلگرد و نه از ۴۰ ميلي متر ، كمتر باشد .

محدوديت هاي فاصله ازاد بين ميلگرد ها بايد در مورد فاصله آزاد وصله هاي پوششي با وصله ها يا ميلگرد هاي مجاور نيز رعايت شوند .

گروه ميلگرد هاي در تماس

در استفاده از گروه ميلگرد هاي موازي كه در آن ها ميلگرد ها در تماس با هم بسته مي شوند تا به صورت واحد عمل كنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) اين بند بايد رعايت شوند :

 • الف ) تعداد ميلگرد هاي هر گروه براي گروه هاي قائم تحت فشار نبايد از ۴ عدد ، و در ساير موارد از ۳ عدد تجاوز كند .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۱:۱۴:۵۸

ميلگرد دورپيچ ها

ميلگرد دورپيچ : تاثير كاربرد مارپيچ ها در ستون ها در افزايش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانيكه پوسته بتني خارج از هسته در اثر تغيير شكل و يا بار زياد خرد شده و جدا شود ، بخوبي مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپيچ ارائه شده در اين بند از آيين نامه به اين منظور است كه مقاومت باربري اضافي براي ستون هاي بارگذاري شده بدون خروج از محور ، چنان تامين شود كه در صورت خرد شدن پوسته بتني مشكلي براي ان ها ايجاد نشود .

آزمايش ها نشان داده اند كه ستون هايي با مقدار آرماتور پيچ ارائه شده در آيين نامه ، مقاومت و شكل پذيري قابل توجهي دارند .

ميلگرد دورپيچ  : در طراحي دورپيچ هاي اعضاي فشاري علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته بايد ضوابط زير را هم در نظر گرفت :

 • دورپيچ ها بايد از ميلگرد پيوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوري باشد كه جا به جايي و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغيير ابعاد ميسر باشد .
 • قطر ميلگرد هاي مصرفي در دورپيچ نبايد از ۶ ميلي متر كمتر باشد .
 • در هر گام دورپيچ فاصله ازاد بين ميلگرد ها نبايد از ۷۵ ميلي متر بيشتر و از ۲۵ ميلي متر كمتر باشد .
 • گام دورپيچ نبايد از يك ششم قطر هسته بتني داخل دورپيچ تجاوز كند .
 • در هر طبقه ، دورپيچ بايد از روي پي يا دال تا تراز پايين ترين ميلگرد هاي طبقه فوقاني ادامه يابد.
 •  در صورتي كه تير ها يا دستك هايي از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، بايد از محل توقف دورپيچ تا كف دال يا كتيبه سر ستون تعدادي خاموت قرار داد .
 • در ستون هاي قارچي با سر ستون ، دورپيچ بايد تا ارتفاعي ادامه يابد كه در ان قطر يا پهناي سرستون دو برابر قطر يا پهناي ستون باشد .
 • دورپيچ بايد با فاصله نگهدار هاي مناسب در جاي خود تنظيم و تثبيت شود .
 • در صورتي كه قطر ميلگرد دورپيچ كمتر از ۱۶ ميلي متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نبايد كمتر از از مقادير الف تا پ اين بند ، اختيار شود :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۱۷:۰۳

محدوديت هاي آرماتور ها در قطعات فشاري ( ستون ها )

محدوديت هاي آرماتور : در قطعات فشاري سطح مقطع آرماتور طولي نبايد كمتر از ۰٫۰۱ و بيشتر از ۰٫۰۶ سطح مقطع كل باشد .

محدوديت مقدار حداكثر بايد در محل وصله هاي پوششي ميلگرد ها نيز رعايت شود .

در صورت استفاده از فولاد S400  در آرماتور هاي طولي مقدار حداكثر در خارج از محل وصله ها به ۰٫۰۴۵ سطح مقطع كل محدوده  مي گردد .حداقل آرماتور طولي در ستون ها براي تحمل خمش ، صرف نظر از انكه وجود داشته باشد يا نباشد ، و همچنين براي كاهش آثار جمع شدگي و خزش تحت اثر تنش هاي فشاري دائمي به كار مي رود .

آزمايش ها نشان مي دهند كه پديده هاي جمع شدگي و خزش تمايل دارند تنش هاي وارده ناشي از بار را از بتن به فولاد انتقال دهند .

اين امر تحت اثر بارهاي بهره برداري دائمي مي تواند باعث افزايش تنش در آرماتور ها تا حد تسليم فولاد شود .

به اين علت آيين نامه حداقل آرماتور مقطع ستون ها را ۰٫۰۱ در صد سطح مقطع كل ستون محدود مي كند .

آرماتور هاي زياد در مقطع ستون باعث مشكلات اجرايي در بتن ريزي نيز مي شود .

در چنين حالتي بهتر است ابعاد ستون را افزايش داد و يا از بتن يا آرماتور مقاومتر استفاده كرد .

حداكثر مقدار آرماتور در ستون ها به ۰٫۰۶ درصد سطح مقطع كل ستون محدود مي شود كه در صورت وجود وصله هاي پوششي در يك مقطع اين مقدار به ۰٫۰۴ درصد سطح مقطع كل ستون تقليل مي يابد .

حداقل تعداد ميلگرد هاي طولي در قطعات فشاري به شرح زير است :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

نويسنده :سميرا گرايلي
تاريخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۵۶:۰۸

ميلگرد و جزئيات بيشتر

ميلگرد و جزئيات :

قلاب هاي استاندارد

ميلگرد و جزئيات : هر يك از خم هاي مشروح زير قلاب استاندارد تلقي مي شود :

الف) ميلگرد هاي اصلي

خم نيم دايره ( قلاب انتهايي ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db  طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميليمتر در انتهاي ازاد ميلگرد

خم ۹۰ درجه ( گونيا ) به اضافه طول مستقيم برابر حداقل ۱۲db  در انتهاي ازاد ميلگرد

ب) براي ميلگرد هاي تقسيم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونيا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميلي متر در انتهاي ازاد ميلگرد  ، براي ميلگرد هاي به قطر ۱۶ ميلي متر و كمتر

خم ۹۰ درجه ( گونيا ) به اضافه حداقل ۱۲db  طول مستقيم در انتهي ازاد ميلگرد ،  براي ميلگرد هاي به قطر بيشتر از ۱۶ ميلي متر و كمتر از ۲۵ ميلي متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقيم ولي نه كمتر از ۶۰ ميلي متر در انتهاي ازاد ميلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلي خم ها به جزبراي خاموت ها با قطر كمتر از ۱۶ ميليمتر نبايد از مقادير مندرج در جدول كمتر اختيار شود :

قطر ميلگرد حداقل قطر خم
كمتر از ۲۸ ميليمتر ۶db
۲۸ تا ۳۴ ميليمتر ۸db
۳۶ تا ۵۵ ميليمتر ۱۰db

 

براي خم كردن ميلگرد هاي به قطر ۳۶ ميليمتر و بيشتر و با زاويه بيشتر از ۹۰ درجه به روش هاي خاص نياز است .

ب) قطر داخلي  خم ها براي خاموت هاي به قطر كمتر از ۱۶ ميليمتر نبايد كمتر از ۴db  اختيار شود .

طول گيرايي ميلگرد هاي كششي

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]